አግኙን

ስለሆነልዎት እና ስላልሆነልዎት ነገር በተመለከተ ሃሳብዎን መስማት እንወዳለን።

እባክዎ ግብረ መልስዎን ይላኩልን

info@commready.com

አንድ አስደሳች አለምአቀፍ የዳሰሳ ጥናት Dell Technologies ን በመወከል የተከናወነ ሲሆን Gen-Zers ብቃታቸው ላይ በከፍተኛ ደረጃ የሚገመግሙ እናም በከፍተኛ የቴክኖሎጂ አካባቢ ውስጥ ለመስራትከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ሆነው አግኝቶቸዋል። 52% የሚሆኑ ግለሰቦች አሰሪዎች የሚፈልጉትን የቴክኒካል ልምድ እንዳላቸው ያረጋጡ ቢሆኑም የሚፈለገውን ያህል የማህበራዊ እና መግባባት ችሎታ እንዳላቸው በእርግጠኝት መናገር አልቻሉም። የዳሰሳ ጥናት ከተደረገባቸው ግለሰቦች ውስጥ 43% የሚያህሉት ብቻ ከሌላ መንገዶች ይልቅ ከስራ ባልደረባዎቻቸው ጋር ፊት-ለ-ፊት መግባባትን እንደሚመርጡ ተናግረዋል። ለወጣቶች የአእምሮ ጤና እና ደህንነት ያለው አለምአቀፍ ከፍ ያለ ግንዛቤ የተቀናጀ የዲጂታል ምልልስ ስርዓቶችን ማሳተፍ አለበት ይህም ጥቂት ድጋፍ ለግለሰቡ አፋጣኝ የስሜት ድጋፍ ይሰጠዋል እናም ለተጠቃሚው ሁኔታ ራስን-የማንፀባረቅ መንገድን ያፈጥራል። Z-lennials እነዚህን ስርዓቶች የሚያከናውነው ስሜትን ለማቅለል ብቻ ሳይን ፊት-ለ-ፊት በመግባባት ወቅት የሚፈጠሩ ተግራቶችን ለመጋፈጥ እና ለመወጣትም ጭምር ነው። ማንኛውንም ተዛማጅ ጭንቀት በመቀነስ ላይ እያለ ወደ Generation Z’ers hearts የኦንላይን ዲጂታል አካሄድ ከመስመር ውጪ የመግባባት ችሎታዎች በማጎልበት ረገድ መንገድ ሊያመቻች ይችላል።

Una interesante encuesta mundial encargada por Dell Technologies reveló que las personas pertenecientes a la generación Z consideran que sus competencias informáticas son muy buenas y desean trabajar en un entorno de tecnología puntera. El 52 % de los encuestados admitió disponer de la experiencia técnica requerida por los empleadores, aunque no estaban seguros de contar con las habilidades interpersonales necesarias. Solo el 43 % de los encuestados dijo preferir comunicarse con sus compañeros de trabajo en persona antes que por otros métodos. El aumento de la conciencia mundial sobre la salud mental y el bienestar de los jóvenes debería conllevar la aplicación de sistemas de diálogo digital personalizados que, con solo tocar una pantalla, proporcionen a la persona una asistencia emocional inmediata y aporten una autorreflexión esclarecedora de la situación del usuario. Las personas pertenecientes a la generación Z podrán usar estos sistemas no solo para controlar sus emociones, sino también para tratar de superar las dificultades que conlleva la comunicación cara a cara. Conquistar los corazones de la Generación Z por la vía digital puede iluminar el camino hacia la mejora de sus habilidades de comunicación cara a cara al tiempo que alivia cualquier tipo de ansiedad asociada a ella.

Интересный всемирный опрос, проведенный от имени Dell Technologies, показал, что представители поколения Z высоко оценивают свои знания в области ИТ и стремятся работать в среде самых современных технологий. 52 % опрошенных признали, что обладают необходимыми работодателям техническими знаниями, но при этом у них есть неуверенность в том, обладают ли они необходимыми навыками межличностного общения. Только 43 % опрошенных заявили, что предпочитают общаться с коллегами лично, а не любым иным способом. Повышение во всем мире осведомленности о психическом здоровье и благополучии молодежи должно включать в себя персонализированные цифровые системы создания диалогов, которые одним прикосновением пальца будут оказывать человеку немедленную эмоциональную помощь и позволят ему получить полезные знания на основе саморефлексии о том, как ему следует поступить в той или иной ситуации. Представители поколения Z смогут использовать эти системы не только для облегчения эмоционального состояния, но и для того, чтобы попытаться преодолеть трудности межличностного общения. Цифровые и виртуальные средства могут помочь представителям поколения Z в совершенствовании их навыков реального общения, избавляя от любого связанного с этим беспокойства.

Un interessante sondaggio condotto a livello mondiale per conto di Dell Technologies ha rilevato che i membri della Generazione Z valutano le proprie competenze IT come elevate e sono ansiosi di lavorare in un ambiente tecnologico all'avanguardia. Il 52% ha ammesso di possedere le competenze tecniche richieste dai datori di lavoro ma non era sicuro di possedere le competenze trasversali richieste. Solo il 43% delle persone intervistate ha affermato di preferire la comunicazione con i propri colleghi di persona rispetto a qualsiasi altro metodo. La maggiore consapevolezza mondiale nei confronti della salute mentale e del benessere dei giovani dovrebbe includere sistemi di dialogo digitale personalizzati che, con il semplice tocco di un dito, forniscano a un individuo un'assistenza emotiva immediata e aggiungano un momento di auto-riflessione che aiuti l’utente a vedere più chiaramente la sua situazione. I membri della Gen-Z saranno in grado di utilizzare questi sistemi non solo per ottenere sollievo emot vo, ma anche per cercare di superare le difficoltà della comunicazione faccia a faccia. La strada digitale online verso i cuori della Generazione Z può illuminare la via per migliorare le capacità di comunicazione nella vita reale alleviando, allo stesso tempo, l’ansia ad essa associata.

Il ressort d’une intéressante enquête mondiale menée pour le compte de Dell Technologies que les membres de la génération Z évaluent leurs compétences informatiques comme étant élevées et qu’ils sont désireux de travailler dans un environnement technologique de pointe. Parmi les sondés, 52 % ont admis posséder l’expertise technique souhaitée par les employeurs en reconnaissant toutefois ne pas être certains d’avoir les compétences générales requises. Seulement 43 % des gens interrogés ont déclaré préférer communiquer avec leurs collègues en personne plutôt que par tout autre moyen. La prise de conscience accrue de l’importance de la santé mentale et du bien-être des jeunes à l’échelle mondiale devrait déboucher sur la mise au point des systèmes personnalisés de dialogue numérique qui, d’une simple pression du doigt, fourniront à l’individu une assistance émotionnelle immédiate tout en lui proposant une autoréflexion lumineuse sur sa situation. Les membres de la génération Z pourront ainsi s’en servir non se lement pour un allègement émotionnel, mais aussi pour essayer de surmonter les problèmes de communication en face à face. La voie numérique en ligne vers les cœurs des membres de la génération Z peut ouvrir la voie à l’amélioration de leurs compétences en communication hors ligne tout en soulageant l’anxiété qui y est liée.

تم إجراء استطلاع العالمي مثير للاهتمام نيابة عن شركة Dell Technologies وقد وُجِّد أن أبناء جيل الألفية (الجيل زد) يقيِّمون فاءاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات باعتبارها فائقة، وهم حريصون على العمل في بيئة تقنية متطورة. أقر 52٪ أن لديهم الخبرة الفنية التي يريدها أصحاب العمل، ولكن ظهرت شكوك فيما إذا كان لديهم المهارات الشخصية المطلوبة.أوضح 43 ٪ فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يفضلون التواصل مع زملائهم في العمل شخصيًا على أي طريقة أخرى. يجب أن يشمل الوعي المتزايد بأهمية الصحة العقلية للشباب وعافيتهم في جميع أنحاء العالم، إدراك أهمية أنظمة الحوار الرقمية المخصصة، والتي ستوفر للفرد المساعدة العاطفية الفورية بلمسة إصبع، وتضيف تأملاً ذاتيًا مفيدًا لوضع المستخدم. سيكون بمقدور أبناء الجيل زد تشغيل هذه الأنظمة ليس فقط بهدف توفير الراحة العاطفية، ولكن أيضًا لمحاولة التغلب على صعوبة التواصل وجهًا لوجه. يمكن للطريق الرقمي عبر الإنترنت للوصول إلى قلوب جيل زد أن ينير الطريق لتحسين مهارات الاتصال بعيدًا عن الإنترنت مع تخفيف أي توتر مرتبط بذلك.

בסקר עולמי מעניין שנערך מטעם Dell Technologies נמצא כי בני דור ה-Z מעריכים את כישורי ה-IT שלהם כגבוהים, וכי הם נלהבים לעבוד בסביבה טכנולוגית חדשנית ביותר. 52% מהם הודו שהם בעלי המומחיות הטכנית שהמעסיקים מחפשים, אך לא היה ברור לחלוטין אם היו להם המיומנויות הרכות הנדרשות. רק 43% מהאנשים שנשאלו אמרו שהם מעדיפים לתקשר עם עמיתיהם באופן אישי על פני כל שיטה אחרת. להגברת המודעות העולמית לבריאות הנפש ולרווחתם של הצעירים יש להפעיל מערכות דיאלוג דיגיטליות מותאמות אישית, אשר במגע אצבע יספקו לאדם סיוע רגשי מיידי ויוסיפו התבוננות עצמית מאירה על מצבו של המשתמש. בני דור ה-Z יוכלו להפעיל את המערכות הללו לא רק לצורך הקלה רגשית, אלא גם כדי לנסות להתגבר על הקושי בתקשורת פנים אל פנים. הדרך הדיגיטלית המקוונת אל לבם של בני דור ה-Z יכולה להאיר את הדרך לשיפור כישורי התקשורת הלא מקוונים שלהם תוך הקלה על כל חרדה הקשורה לתקשורת בין-אישית.

ከሌላው ግለሰብ ጋር ያጋጠመዎት ተፅዕኖ እየፈጠረብዎት ስላለው ግጭት የሚፈጥር ሁኔታ ያስቡ። የቤተሰብ አባል፣ አለቃዎ፣ የስራ አጋርዎ፣ ጎረቤትዎ፣ ይቅር ጓደኛዎ እና ማንኛውንም ሰው ሊሆን ይችላል። ዋናው ነገር ይህ ሁኔታ የመጨነቅ፣ የማይመች፣ እፍረት ወይም ግራ መጋባት ስሜት ውስጥ ይከትዎታል። ችግሩን ለመፍታት ውጤታማ መንገድ እየፈለግን እንገኛለን። ስለጉዳዩ እርስዎ ሊያነጋግሯቸው ይገባል፣ ነገር ግን ግራ ተጋብዋል እናም ይህን ግጭት እንዴት እንደሚፈቱ እርግጠኛ አይደሉም።
Mountains Mountains

የዚህ ማሳያ አላማው እርስዎን ለውይይት በማዘጋጀት ረገድ ለማገዝ ነው። ልክ እንደተጠናቀቀ፣ በሁኔታው ላይ የሚታይ መግለጫ የሚቀበሉ ሲሆን፣ ይህም ስሜታዊ ሸክምን በማቅለል ላይ እንዳሉ ለመደራደር ቀላል ያደርግልዎታል።

Piensa en una situación conflictiva con otra persona que te haya estado afectando. Podría ser un miembro de tu familia, tu jefe, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo cercano o prácticamente cualquier persona. La cuestión es que esta situación te hace sentir angustiado, incómodo, avergonzado o confundido. Y buscas una forma efectiva de resolver el problema. Solo necesitas hablar con ellos al respecto, pero sientes aprensión y no estás seguro de cómo resolver este conflicto.
Mountains Mountains

El objetivo de la demo es ayudarte a prepararte para esa conversación. Cuando la termines, recibirás un resumen que analiza la situación, lo que te permitirá gestionarla con más facilidad y, al mismo tiempo, aliviar la carga emocional.

Подумайте о конфликтной ситуации с другим человеком, которая давит на вас. Это может быть член семьи, ваш начальник, коллега, сосед, близкий друг или кто угодно. Суть в том, что эта ситуация вызывает у вас чувство беспокойства, смущения или замешательства. Вы ищете действенный способ решения данной проблемы. Вам просто нужно поговорить с ними об этом, но вы боитесь и не знаете, как разрешить этот конфликт.
Mountains Mountains

Цель демонстрации — помочь вам подготовиться к такому разговору. После завершения вы получите краткий итог, что благоприятно отразится на вашей жизненной ситуации, облегчит вам работу, а также снимет эмоциональное напряжение.

Pensa a una situazione conflittuale che stai vivendo con un'altra persona. Potrebbe trattarsi di un membro della tua famiglia, il tuo capo, un collega, un vicino, un amico intimo o praticamente chiunque. Il punto è che questa situazione ti fa sentire ansioso, a disagio, imbarazzato o confuso. Stai cercando un modo efficace per risolvere il problema. Hai solo bisogno di parlarne con questa persona ma sei timoroso e incerto su come risolvere il conflitto.
Mountains Mountains

Cette démo a pour but de vous aider à vous préparer à cette conversation. Lorsque vous aurez terminé, vous recevrez un résumé qui reflétera la situation et vous facilitera la tâche, tout en a llégeant votre fardeau émotionnel.

Pensez à l’embarras que vous éprouvez par suite d’une situation conflictuelle que vous avez avec une autre personne. Il peut s’agir d’un membre de votre famille, de votre patron, d’un collègue, d’un voisin, d’un ami proche ou de toute autre personne. En somme, cette situation vous plonge dans un état de détresse, de malaise, d’embarras ou de confusion. Vous cherchez un moyen efficace de résoudre le problème. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’en parler avec eux, mais vous avez des réticences et vous ne savez pas comment résoudre ce conflit.
Mountains Mountains

Cette démo a pour but de vous aider à vous préparer à cette conversation. Lorsque vous aurez terminé, vous recevrez un résumé qui reflétera la situation et vous facilitera la tâche, tout en allégeant le fardeau émotionnel.

فكر في موقف متضارب يجمعك بشخص آخر كان يثقل كاهلك. يمكن أن يكون أحد أفراد العائلة، أو رئيسك في العمل، أو زميل في العمل، أو جار، أو صديق مقرب، أو أي شخص تقريبًا. خلاصة القول، يجعلك هذا الموقف تشعر بالقلق، أو عدم الارتياح، أو الإحراج، أو الحيرة. وتبحث عن طريقة أكثر فاعلية لحل المشكلة. وكل ما تحتاجه هو التحدث معه بشأن هذا الموضوع، لكنك قلق ولست متأكداً من كيفية حل هذا التضارب.
Mountains Mountains

هذا الإصدار التجريبي مُعد لمساعدتك في التأهب لهذه المحادثات. وعند الانتهاء، ستتلقى ملخصًا مناسبًا يسهّل عليك التعامل مع الموقف، مع تخفيف العبء العاطفي أيضً

חשבו על המועקה שנקלעתם אליה בעקבות סכסוך או עימות עם אדם אחר. זה יכול להיות בן משפחה, מנהל ישיר, עמית לעבודה, שכן, חבר קרוב או כל אחד אחר. בשורה התחתונה, אתם נותרים במצב של מצוקה, אי נוחות, מבוכה או בלבול. אתם מחפשים דרך יעילה לפתור את הבעיה. אתם רק צריכים לדבר איתם על זה, אבל אתם חוששים ולא יודעים איך לפתור את הסכסוך.
Mountains Mountains

מטרת ההדגמה היא לעזור לכם להתכונן לשיחה הזאת. עם סיום ההכנה, תקבלו סיכום המשקף את המצב, אשר יאפשר לכם התמודדות קלה יותר, תוך הקלה גם על הנטל הרגשי.

ከባለሙያ ወይም ከጓደኛ ምክርን መፈለግ ሁልጊዜ የሚቻል አይደለም። CommReady ን መጠቀም ሃሳብዎን ለማስተካከል እና ችግሩን የሚቋቋሙበት አዲስ መንገድ ለማሳጥ ሊረዳ ይችላል። ሌላ ሰው የሚመለከት አስቸጋሪ ጉዳይን አያስቀሩ። ርቆ አይሄድም፤ በፍፅም አይርቅም። አሉታዊ ስሜቶችዎን መጋፈጥ እና ኋላ ያስቀረዎትን ነገር ምን እንደሆነ ማወቅ። ያስታውሱ፣ አንድ ነገር መጋፈጥ ምንግዜም ቢሆን ከመሸሽ የተሻለ ነው።

CommReady መተግበሪያ ከሚረብሽ ሁኔታ እንዲነጥሉ የሚረዳዎት በእጅዎ ላይ ያለ ረዳት ነው። ነፃ የሆነ አእምሮ ሁሉንም አማራጮች ታሳቢ የማድረግ ሁኔታ ቀላል የሚያደርገው ሲሆን እና የቁጥጥር ጠንካራ ስሜት ያስገኛል። በሌላ ቃል፣ CommReady ውሳኔ-አሰጣጥን የበለጠ ቀላል ያደርጋል።

እንዴት እንደሚሰራ

ከሚከተሉትን ቀላል ደንቦች ጋር እንደ በይነ-ልውውጥ ጥያቄ አድርገው ስለ ዝግጅቱ ያስቡ:

 • በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ላይ ትኩረት ያድርጉ።
 • የወደፊት ውይይት የሚደረግበት መንገድ (ገፅ-ለ-ገፅ፣ ስልክ፣ የፅሁፍ መልዕክቶች፣ ወዘተ.) ታሳቢ ያድርጉ።
 • ለውጥ ይቻላል፤ ማሳካት የሚፈልጉትን ነገር ይገንዘቡ እናም ስለ ስሜቶችዎ ይወቁ።

ያስታውሱ፣ በሁለቱም መልኩ ማሰብ እና ልዩነቶችዎን መለየት ትክክለኛ ራስ-ማንፀባረቅን የሚያሳትፍ ሲሆን ያላለሰለሰ ጥረት እና አለማ ይጠይቃል።

እውቅናዎች

የእኛ ልዩ ቻትቦት የድርድር እና ማስታረቅ* ፅንሰ-ሃሳቦችን ከ “ስሜቶች ዋልታ”** ክፍሎች ዘዴ ጋር ያጣመረ ሲሆን ለራስዎ ሙሉ በሙሉ ሃቀኛ መሆን የሚችሉበት አስተማማኝ፣ ፈራጅ ያልሆነ ሁኔታን ይሰጥዎታል።

* “Getting to Yes”/ Roger Fisher and William L. Ury

** http://atlasofemotions.org

Get the app at

ግላዊነት

ግላዊነትዎን እናከብራለን። ለዚህም ነው አገልግሎታችን
በጣም-የቅርብ-ከሆነው GDPR ጋር የሚጣጣመው።

ይህ መተግበሪያ የእርስዎን መልሶች እንድናስቀምጣቸው ካልተስማሙ
በስተቀር በሰርቨሮቻችን ላይ ማናቸውንም የእርስዎን መልሶች አናስቀምጥም።

ሃላፊነት የማይወሰድበት

CommReady ጠበቃ ወይም ቴራፒስት አይደለም።

ማንኛውንም አይነት አመፅ አንደግፍም።

በውስጡ ለኔ የሚሆነው ምንድነው?

ለውይይቶች በመዘጋጀት ላይ ሳሉ የእርስዎን የመግባባት
ችሎታዎች እና የስሜት ሚዛናዊነት ያሻሽሉ።

ሃሳቦችዎን ያመቻቹ እናም የተሻለ ሆኖ
ያገኗቸውን መፍትሄዎች ያግኙ።

በራስ መተማመንዎን ለማጎልበት እየወረዱ ቢሆኑ
እንኳ በእያንዳንዱ ጉብኝት ራስዎን ያበርቱ።

CommReady ን ለብዙ ሁኔታዎች ይጠቀሙት፤ ይበልጥ
በተጠቀሙት ቁጥር፣ እየቀለለ ይመጣል።

ውድ ተጠቃሚዎች፣
ፈታኝ የሆኑ ውይይቶች ማለፍ እንዲችሉ CommReady አጋዥ ሆኖ እንዳገኙት ተስፋ አደርጋለሁ። በመደበኛ መልኩ ግንዛቤዎን ሊያግዝ፣ ጭንቀትዎን ሊቀንስ እና ስሜትዎ እንዲረጋጋ ሊያግዝ ይችላል።
ከሠላምታ ጋር፣
Chen Geffen Shalev

It is not always possible to seek the advice of a professional or a friend. Using CommReady can help rearrange your thoughts and pave a way to cope with a crisis. Don’t avoid a troubling matter involving another person. It will not go away; it never does. Confront your negative feelings and find out what is holding you back. Remember, dealing with something is always better than neglecting it.

CommReady app is an on-hand companion which helps you remove the noise from a distressing situation. A clear head makes it easier to considerall the options and therefore gain a stronger sense of control. In other words, CommReady makes decision-making easier.

How it works

Think about the preparation as an interactive quest with a few simple rules:

 • Focus on one person at a time.
 • Consider the medium of the future conversation (face-to-face, phone, text message, etc.).
 • Change is possible; understand what you want to accomplish and be aware of your emotions.

Remember, thinking about both sides and recognizing your differences involves true self-reflection, which naturally requires sincere effort and intention.

Acknowledgements

Our unique chatbot combines theories of negotiation and mediation* with elements of the “Atlas of Emotions”** methodology and provides you with a safe, non-judgmental environment where you can be completely honest with yourself.

* “Getting to Yes”/ Roger Fisher and William L. Ury

** http://atlasofemotions.org

Get the app at

Privacy

We value your privacy. That is why our
service complies with the most up-to-date GDPR.

The app will not store any of your answers on
our servers unless you explicitly agree for us to do so.

Disclaimer

CommReady is not a lawyer or a therapist.

We do not advocate violence of any kind.

What’s in it for me?

Improve your communication skills and
emotional balance while preparing for conversations.

Reorganize your thoughts and find the
solutions that suit you best.

Empower yourself with every visit,
even if you are just dropping by to boost your confidence.

Use CommReady for multiple situations;
the more you use it, the easier it gets.

Dear Users,
I hope you find CommReady as a valuable companion, which will help you cruise through challenging conversations. Practicing on a regular basis can help your perception, reduce stress, and keep you emotionally balanced.
Sincerely,
Chen Geffen Shalev

COMMREADY ከመሆንዎ በፊት ውይይት አይጀምሩ

ስለ ሁሉም ነገር በጣም ስሜታዊ ስለሆኑ ወይም ግራ ስለተጋቡ አንዳንዴ እንዴት አዳጋች ውይይቶችን እንደሚያስቀሩ ያውቃሉ?

CommReady ለውይይቶች ተጠቃሚዎችን የሚያግዝ የፈጠራ ችሎታ ያለው የቻትቦት ረዳት ነው። ይህ የማዘጋጃ መገልገያ ስሜትዎን እና ሃሳብዎን እንዲቆጣጠሩ ያስችልዎታል። ለውሳኔ-አሰጣጥ የሚያስፈልገው ጊዜ ያሳጥራል፣ መልዕክትዎን በመላው የማዳረስ ተግዳሮት ማለፍ በማዘጋጀት ላይ ሳሉ የመግባባት ችሎታዎን ያሻሽል እና የስሜትዎ ሚዛናዊነትን ያስቀጥላል።

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

ከሌላው ግለሰብ ጋር ያጋጠመዎት ተፅዕኖ እየፈጠረብዎት ስላለው ግጭት የሚፈጥር ሁኔታ ያስቡ። የቤተሰብ አባል፣ አለቃዎ፣ የስራ አጋርዎ፣ ጎረቤትዎ፣ ይቅር ጓደኛዎ እና ማንኛውንም ሰው ሊሆን ይችላል።
Select your
preferred language
Think about a situation you have with another person - someone in your family, your boss, a coworker, a neighbor, a close friend, or just about anybody - which has been weighing on you. It makes you feel distressed, uneasy, embarrassed or confused, and you are looking for a more effective way to resolve the problem. You just need to talk to them about it.
Mountains Mountains

The purpose of the questionnaire is to help you prepare for that conversation. When you complete it, you will receive a relevant summary that will make it easier for you to deal with the situation, while also relieving the emotional burden.

Keep in mind, however, that the questionnaire is all about the process. Don’t rush through it so you can get to where the ‘preparation’ starts, because the questionnaire is the preparation. It will guide you in finding genuine, practical solutions for the problem. Just read the questions carefully and be honest.

Contacta con nosotros

Nos gustaría conocer tu opinión sobre las cosas que te han funcionado y las que no.

Envíanos tus comentarios

info@commready.com

No siempre es posible pedir consejo a un profesional o a un amigo. Usar CommReady puede ayudarte a reorganizar tus pensamientos y darte las herramientas necesarias para afrontar una situación difícil. No evites un problema que involucre a otra persona. No desaparecerá así como así; eso no pasa nunca. Enfréntate a tus sentimientos negativos y averigua qué te detiene. Recuerda que siempre es mejor lidiar con un problema que dejarlo de lado.

La aplicación CommReady está a tu disposición para ayudarte a disipar el estrés de una situación angustiosa. Con la mente despejada es más fácil valorar todas las opciones y, por lo tanto, alcanzar una mayor sensación de control. En otras palabras, CommReady facilita la toma de decisiones.

Cómo funciona

Piensa en la preparación como una misión interactiva con algunas reglas simples:

 • Concéntrate en una persona a la vez.
 • Ten en cuenta el medio en el que tendrá lugar la futura conversación (cara a cara, por teléfono, mediante mensajes de texto, etc.).
 • El cambio es posible; debes tener claro lo que quieres lograr y ser consciente de tus emociones.

Recuerda que pensar en ambas partes y reconocer vuestras diferencias pasa por realizar una profunda autorreflexión que, naturalmente, requiere de una intención y un esfuerzo sinceros.

Reconocimientos

Nuestro exclusivo chatbot combina teorías de negociación y mediación*con elementos de la metodología del «Atlas de las emociones»”**y te ofrece un entorno seguro y sin prejuicios en el que puedes ser completamente sincero contigo mismo.

*«Obtenga el sí» / Roger Fisher y William L. Ury

** http://atlasofemotions.org

Get the app at

Privacidad

Valoramos tu privacidad. Es por eso que nuestro servicio
cumple con la versión más reciente del RGPD.

La aplicación no almacenará ninguna de tus respuestas en nuestros
servidores a menos que aceptes explícitamente que lo hagamos.

Descargo de responsabilidad

CommReady no es ni un abogado ni un terapeuta.

No defendemos la violencia de ningún tipo.

¿Qué puede ofrecerme?

Mejora tus habilidades de comunicación y tu equilibrio emocional a la
vez que te preparas para afrontar conversaciones.

Reorganiza tus pensamientos y encuentra
las soluciones que más te convengan.

Hazte más fuerte con cada visita, aunque solo
estés buscando aumentar tu confianza.

Usa CommReady para afrontar diferentes situaciones;
cuanto más la uses, más fácil será.

Querido usuario:
Espero que CommReady sea para ti una valiosa ayuda que te permita salir airoso de las conversaciones más complicadas. Practicar con regularidad puede ayudarte a mejorar tu percepción, reducir el estrés y mantener el equilibrio emocional.
Atentamente,
Chen Geffen Shalev

NO EMPIECES UNA CONVERSACIÓN HASTA QUE ESTÉS LISTO CON COMMREADY

¿Sabes esas ocasiones en las que evitas una conversación difícil porque te sientes demasiado nervioso o confundido al pensar en ella?

CommReady es un innovador compañero chatbot que ayuda a los usuarios a prepararse para afrontar conversaciones. Esta herramienta de preparación te permite gestionar tus emociones y pensamientos. Reduce el tiempo necesario para tomar decisiones, mejora tus habilidades de comunicación y te ayuda a mantener un equilibrio emocional a la vez que te prepara para superar el desafío de transmitir un mensaje.

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

Piensa en una situación conflictiva con otra persona que te haya estado afectando. Podría ser con un miembro de tu familia, tu jefe, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo cercano o prácticamente cualquier persona.

Контактная информация

Мы хотели бы услышать ваш отзыв о том, что сработало и что не сработало в вашей ситуации.

Отправьте нам свой отзыв

info@commready.com

Не всегда есть возможность посоветоваться с профессионалом или другом. Использование CommReady может помочь вам изменить мышление и найти выход из сложной ситуации. Не игнорируйте проблемы с другими людьми. Они никуда не денутся, так не бывает. Бросьте вызов своим негативным чувствам и выясните, что вас сдерживает. Помните, всегда лучше что-то предпринять, чем ничего не делать.

Приложение CommReady — это ваш помощник, который поможет вам найти выход из тревожной ситуации. С ясной головой легче оценивать все возможные варианты и, следовательно, можно получить больше возможностей контроля над ситуацией. Другими словами, CommReady упрощает процесс принятия решений.

Как это работает

Думайте о подготовке как об интерактивном квесте с несколькими простыми правилами.

 • Сосредоточьтесь на одном человеке.
 • Обдумайте способ будущего разговора (личный контакт, телефонный звонок, текстовое сообщение и т. д.).
 • Перемены возможны, важно лишь понимать, чего вы хотите достичь, и осознавать природу своих эмоций.

Помните, что необходимо размышлять с позиции обеих сторон конфликта и признавать различия между вами, что требует подлинной саморефлексии и, разумеется, искренних усилий и намерений.

Благодарность

Наш уникальный чат-бот сочетает в себе теории ведения переговоров и посредничества *с элементами методологии «Атласа эмоций»”**и обеспечивает вам безопасную, непредвзятую среду, в которой вы можете быть полностью честными с самими собой.

*“Getting to Yes”/ Roger Fisher and William L. Ury

** http://atlasofemotions.org

Get the app at

Конфиденциальность

Мы ценим вашу конфиденциальность. Вот почему наш сервис соответствует
самой последней версии Общего регламента по защите данных (GDPR).

Приложение не будет хранить ваши ответы на наших серверах,
если вы не дадите нам явного согласия на это.

Отказ от ответственности

CommReady — не юрист и не терапевт.

Мы не пропагандируем насилие в любой форме.

Зачем это мне?

Улучшите свои коммуникативные навыки и
эмоциональное равновесие при подготовке к разговору.

Реорганизуйте свои мысли и найдите решения,
которые подходят вам лучше всего.

Расширяйте свои возможности при каждом использовании приложения,
даже если вы просто зашли, чтобы повысить свою самооценку.

Используйте CommReady для множества ситуаций: чем больше вы им пользуетесь,
тем легче вам будет переживать сложные ситуации.

Уважаемые пользователи!
Я надеюсь, что вы найдете в лице CommReady своего ценного приятеля, который поможет вам в сложных разговорах. Регулярные занятия помогут вам улучшить восприятие, снизить стресс и сохранить эмоциональное равновесие.
С уважением,
Chen Geffen Shalev

НЕ НАЧИНАЙТЕ РАЗГОВОР БЕЗ COMMREADY.

Бывает, что вы откладываете тяжелый разговор, потому что слишком нервничаете или беспокоитесь обо всем подряд?

CommReady — инновационный помощник в виде чат-бота, который помогает пользователям подготовиться к разговору. Этот инструмент позволяет вам управлять своими эмоциями и мыслями. Он помогает сокращать время, необходимое для принятия решений, улучшить ваши коммуникативные навыки, сохранить эмоциональное равновесие, а также подготовит вас к задаче донесения своих мыслей до собеседников.

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

Подумайте о конфликтной ситуации с другим человеком, которая давит на вас. Это может быть член семьи, ваш начальник, коллега, сосед, близкий друг или кто угодно.

NON INIZIARE UNA CONVERSAZIONE SE NON SEI COMMREADY

Hai presente quando a volte eviti una discussione impegnativa perché diventi troppo teso o confuso?

CommReady è un innovativo assistente di chatbot che aiuta gli utenti a prepararsi per le conversazioni. Questo strumento di preparazione ti consente di gestire emozioni e pensieri.Riduce il tempo necessario per prendere decisioni, migliora le tue capacità di comunicazione e ti mantiene emotivamente equilibrato, preparandoti anche a trasmettere efficacemente il tuo messaggio.

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

Pensa a una situazione conflittuale che stai vivendo con un'altra persona. Potrebbe trattarsi di un membro della tua famiglia, il tuo capo, un collega, un vicino, un amico intimo o chiunque altro.

Contatti

Ci farebbe piacere conoscere la tua opinione su cosa ha funzionato per te e cosa no.

Inviaci il tuo feedback

info@commready.com

Non è sempre possibile chiedere il parere di un professionista o di un amico. L’uso di CommReady può aiutarti a riorganizzare i tuoi pensieri e aprire la strada per affrontare una crisi. Non evitare una questione che ti preoccupa e che coinvolge un’altra persona. Non sparirà da sola: non funziona mai così. Affronta i tuoi sentimenti negativi e scopri cosa ti trattiene. Ricorda: affrontare un problema è sempre meglio che ignorarlo.

L’app CommReady è un assistente a portata di mano che ti aiuta a riflettere con più chiarezza su una situazione stressante. Una mente lucida rende più facile considerare tutte le opzioni e quindi acquisire un maggiore senso di controllo. In altre parole, CommReady semplifica il processo decisionale.

Come funziona

Pensa alla preparazione come a una ricerca interattiva con poche semplici regole:

 • Concentrati su una persona alla volta.
 • Considera il mezzo della conversazione che avrai con questa persona (faccia a faccia, telefono, messaggio di testo, ecc.).
 • Il cambiamento è possibile: capisci cosa vuoi ottenere e sii consapevole delle tue emozioni.

Ricorda: pensare a entrambe le parti e riconoscere le vostre differenze implica una vera auto-riflessione, che naturalmente richiede uno sforzo e un’intenzione sinceri.

Riconoscimenti

Il nostro esclusivo chatbot combina teorie di negoziazione e mediazione*con elementi della metodologia “Atlante delle emozioni**e offre un ambiente sicuro e privo di critiche in cui puoi essere completamente onesto con te stesso..

*“Getting to Yes”/ Roger Fisher and William L. Ury

** http://atlasofemotions.org

Get the app at

Privacy

Diamo valore alla tua privacy. Ecco perché il nostro
servizio è conforme al GDPR più aggiornato.

L’app non memorizzerà nessuna delle tue risposte sui nostri server,
a meno che tu non acconsenta esplicitamente a farlo.

Liberatoria

CommReady non è un legale o un terapeuta.

Non promuoviamo la violenza di alcun tipo.

Che vantaggio ne ricavo?

Migliora le tue capacità di comunicazione e l’equilibrio
emotivo mentre ti prepari a una conversazione.

Riorganizza i tuoi pensieri e trova
le soluzioni più adatte a te.

Aumenta la fiducia in te stesso ogni volta che utilizzi l’app,
anche solo con una breve visita per sentirti un po’ più sicuro.

Usa CommReady per più situazioni:
più lo usi, più diventa facile.

Gentili utenti,
Spero che troviate in CommReady un compagno prezioso, che vi aiuterà a navigare attraverso conversazioni impegnative. Esercitarvi regolarmente può aiutare la vostra percezione, ridurre lo stress e mantenervi emotivamente equilibrati.
Cordialmente,
Chen Geffen Shalev

Contactez-nous

Nous aimerions connaître votre avis sur ce qui a fonctionné ou pas dans votre cas.

Envoyez-nous vos commentaires

info@commready.com

Il n’est pas toujours possible de demander l’avis d’un professionnel ou d’un ami. L’utilisation de CommReady peut vous aider à changer votre mode de pensée et à trouver le fil d’Ariane pour éviter une crise. N’évitez pas d’aborder un sujet gênant avec une autre personne : il ne disparaîtra pa, car ce n’est jamais le cas. Affrontez vos sentiments négatifs et mettez le doigt sur ce qui vous retient. N’oubliez pas qu’il est préférable de régler un problème plutôt que de le négliger. L’application CommReady est un compagnon de route qui vous aide à vous libérer des complications liées à une situation difficile. Avec un esprit libéré, il est plus facile d’envisager toutes les options et d’acquérir un sentiment de maîtrise plus poussée.

L’application CommReady est un compagnon à portée de main qui vous aide à vous libérer des complications entourant une situation difficile. Une tête claire permet de considérer plus facilement toutes les options et donc d’acquérir un sentiment de contrôle plus fort. En d’autres termes, CommReady facilite la prise de décision.

Comment ça fonctionne

Considérez la préparation comme une quête interactive avec quelques règles simples:

 • Concentrez-vous sur une personne à la fois.
 • Pensez au moyen de la conversation future (face à face, téléphone, texto, etc.).
 • Le changement est possible ; ayez une idée précise de ce que vous voulez accomplir et prenez conscience de vos émotions.

N’oubliez pas que pour penser aux deux côtés et reconnaître vos différences, il faut une véritable autoréflexion qui nécessite naturellement un effort et une intention sincères.

Remerciements

Notre chatbot unique combine les théories de la négociation et de la médiation*avec des éléments de la méthodologie « Atlas des émotions »**et vous offre un environnement sûr et sans jugement où vous pouvez être complètement honnête avec vous-même.

*« Getting to Yes » – Roger Fisher et William L. Ury

** http://atlasofemotions.org

Get the app at

Confidentialité

Nous respectons votre vie privée.
C’est pourquoi notre service est conforme à la dernière version du RGPD.

L’application ne stocke aucune de vos réponses sur nos serveurs,
sauf si vous nous en donnez explicitement l’autorisation.

Limitation de responsabilité

CommReady n’est ni avocat ni thérapeute.

Nous ne préconisons aucune violence d’aucune sorte.

Quels en sont les avantages pour moi ?

Améliorez vos compétences en communication et votre
équilibre émotionnel tout en vous préparant aux conversations.

Changez votre mode de pensée et découvrez
les solutions les mieux adaptées à votre cas.

Gagnez en autonomie à chaque visite, même si votre
objectif n’est que de renforcer votre confiance.

Utilisez CommReady dans diverses situations ;
plus vous l’utilisez, plus cela devient facile.

Chers utilisateurs et utilisatrices,
J’espère que vous trouverez en CommReady un compagnon précieux, qui vous aidera à gérer des conversations difficiles. L’utiliser régulièrement peut améliorer votre perception, réduire votre stress et assurer votre en équilibre émotionnel.
Cordialement,
Chen Geffen Shalev

N’ENGAGEZ LA CONVERSATION SANS PASSER PAR COMMREADY

Trop parfois nerveux ou mal à l’aise à l’idée d’engager une conversation difficile au point de l’éluder ?

CommReady est un chatbot, véritable compagnon innovant des utilisateurs dans la préparation des conversations. Cet outil de préparation vous permet de maîtriser vos émotions et vos idées. Avec cet outil, écourtez la durée nécessaire à la prise de décision, améliorez vos compétences en matière de communication et gardez un équilibre émotionnel tout en vous préparant à relever le défi de faire passer votre message.

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

Pensez à l’embarras que vous éprouvez par suite d’une situation conflictuelle que vous avez avec une autre personne. l peut s’agir d’un membre de votre famille, de votre patron, d’un collègue, d’un voisin, d’un ami proche ou de toute autre personne.

تواصل معي

أودّ أن أسمع رأيك حول النقاط المفيدة وغير المفيدة بالنسبة لك.

الرجاء ارسال ملاحظاتك لنا

info@commready.com

طلب المشورة من شخص محترف أو من صديق ليس ممكنًا دائمًا. يمكن أن يساعد استخدام CommReady في إعادة ترتيب أفكارك وتمهيد الطريق للتعامل مع الأزمة. لا تتجنب أي أمر مزعج يتعلق بشخص آخر. لن تنتهي تلك المشاعر من تلقاء نفسها، فهذا لا يحدث أبدًا. واجه مشاعرك السلبية واكتشف ما يعيقك. تذكر أن التعامل مع أي شيء أفضل دائمًا من إهماله.

تطبيق CommReady هو رفيق في متناول اليد يساعدك على التخلص من تشويش المواقف المؤلمة وضبابيتها. يَسهل مع صفاء الذهن أن تنظر في جميع الخيارات وبالتالي أن تشعر بالمزيد من القدرة والسيطرة. بعبارة أخرى، يسهل عليك CommReady عملية اتخاذ القرار.

كيف يعمل التطبيق

فكر في الإعداد على أنه مهمة تفاعلية تتبع بعض القواعد البسيطة

 • ركز على شخص واحد في كل مرة.
 • ضع في اعتبارك وسيلة المحادثة المستقبلية (وجهًا لوجه، أو من خلال الهاتف، أو من خلال رسالة نصية، وما إلى ذلك).
 • التغيير ممكن. ينبغي عليك فهم ما تريد تحقيقه لتكن على دراية بمشاعرك.

وتذكر، أن التفكير في الموقف من كلا وجهتي النظر المختلفتين، وإدراك اختلافاتكما، يمثل انعكاسًا حقيقيًا، وهو ما يتطلب جهدًا صادقًا ونية خالصة بطبيعته.

شكر وتقدير

يجمع برنامج الدردشة الفريد االذي نقدمه بين نظريات التفاوض والوساطة* وعناصر منهجية "أطلس العواطف"** ويوفر لك بيئة آمنة وغير قضائية حيث يمكنك أن تكون صادقًا تمامًا مع نفسك.

* "الوصول إلى نعم" / روجر فيشر وويليام ل. أوري

** http://atlasofemotions.org

قم بتنزيل التطبيق

الخصوصية

نحن نقدر خصوصيتك. هذا هو السبب في أن خدمتنا
تتوافق مع أحدث إصدار من اللائحة العامة لحماية البيانات.

لن يخزن التطبيق أي من إجاباتك على
خوادمنا ما لم توافق صراحة على هذا.

إخلاء المسؤولية

تطبيق CommReady ليس محامياً أو معالجاً.

نحن لا ندعو إلى العنف من أي نوع.

ما الذي يقدمه لي التطبيق؟

يحسن التطبيق مهارات الاتصال والتوازن
العاطفي أثناء الاستعداد لإجراء المحادثات.

يعيد تنظيم أفكارك ويجد
الحلول التي تناسبك.

عزز إمكاناتك الذاتية مع كل زيارة، حتى
وإن كنت تمر بالتطبيق لمجرد تعزيز ثقتك بنفسك.

استخدم CommReady في مختلف المواقف
المتعددة؛ وكلما زاد استخدامه، كلما أصبح أسهل.

أعزائي المستخدمين،
أتمنى أن تجدوا في CommReady رفيقًا معينًا قيمًا، يساعدكم في رحلتكم للنجاح في المحادثات الصعبة. يمكن أن يساعد التدريب المنتظم على تحسين الإدراك وتقليل التوتر والحفاظ على توازنكم العاطفي.
مع خالص التحيات،
تشن جيفن شاليف

لا تبدأ في محادثة قبل أن تكون COMMREADY

أنت تعرف كيف تتجنب أحيانًا محادثة صعبة لأنك أصبحت متوترًا جدًا أو مرتبكًا بشأن الأمر برمته؟

CommReady هو رفيق محادثة آلي مبتكر يساعد المستخدمين على الاستعداد للمحادثات. تتيح لك أداة الاستعداد هذه إمكانية التحكم في عواطفك وأفكارك.
إنها تختصر الوقت اللازم لاتخاذ القرار، وتحسن مهارات التواصل لديك، وتحافظ على توازنك العاطفي بينما تُعدك أيضًا للتعامل مع تحديات إيصال رسالتك.

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

فكر في موقف تتضارب فيه مشاعرك يجمعك بشخص آخر تستثقل لقاءك به. يمكن أن يكون أحد أفراد العائلة، أو رئيسك في العمل، أو زميل في العمل، أو جار، أو صديق مقرب، أو أي شخص تقريبًا

צרו אתנו קשר

ברצוננו לשמוע את דעתכם לגבי מה הועיל ומה לא הועיל לכם.

שלחו לנו משוב

info@commready.com

ישנם מצבים בהם אין אפשרות להתייעץ עם איש מקצוע או חבר. CommReady תסייע לכם לארגן מחדש את המחשבות ולסלול דרך להתמודדות עם משבר. אל תימנעו מעיסוק בבעיה מטרידה שבה מעורב אדם אחר. בעיות לא נעלמות; הן לא מתפוגגות מאליהן. התעמתו עם הרגשות השליליים שלכם וגלו מה עוצר אתכם. זכרו, עדיף תמיד להתמודד עם מצבים, קשים ככל שיהיו, מאשר להזניח אותם.

אפליקציית CommReady היא מלווה צמודה המסייעת להסיר את רעשי הרקע ממצב מצוקה. כשהראש צלול, קל יותר לראות את כל האפשרויות הקיימות, וכך מתעצמת תחושת השליטה. במילים אחרות, CommReady מסייעת בתהליך קבלת ההחלטות.

מהו מנגנון הפעולה של CommReady

דמיינו את ההכנה כמסע חיפוש אינטראקטיבי, שיש בו כמה כללים פשוטים:

 • התמקדו באדם אחד בכל פעם.
 • בחרו את האמצעי שבו תנהלו את השיחה העתידית (פנים אל פנים, טלפון, הודעות טקסט, וכו').
 • אפשר להשתנות; עליכם להבין מה אתם רוצים להשיג ולהיות מודעים לרגשות שלכם.

כשאתם חושבים על הצד שלכם ועל הצד שמולכם ונוכחים בהבדלים ביניהם, אתם עוברים תהליך של התבוננות עצמית אמיתית, ולתהליך זה נדרשים מן הסתם מאמץ והתכוונות כנים.

תודות

הצא'ט-בוט הייחודי שלנו משלב תיאוריות של משא ומתן וגישור* עם מרכיבים של מתודולוגיית "אטלס הרגשות"** ומעניק למשתמשים סביבה בטוחה ללא שיפוטיות, שבה אתה יכולים להיות כנים לחלוטין עם עצמכם.

* “Getting to Yes”/ Roger Fisher and William L. Ury

** http://atlasofemotions.org

להורדת האפליקציה:

פרטיות

אנו מעריכים את פרטיותכם. לכן השירות שלנו עומד בדרישות ה-GDPR
(התקנה הכללית להגנה על הנתונים) העדכניות ביותר.

האפליקציה לא תשמור את התשובות שלכם בשרתים שלנו,
אלא אם כן תסכימו במפורש שנעשה זאת.

תניית פטור

CommReady אינו עורך דין וגם לא מטפל.

איננו דוגלים באלימות מכל סוג שהוא.

מה אוכל להשיג באמצעות האפליקציה?

לשפר את כישורי התקשורת ואת האיזון הרגשי שלכם
בזמן שאתם מתכוננים לשיחות.

לארגן מחדש את המחשבות ולמצוא את
הפתרונות המתאימים ביותר.

לנצל כל ביקור להשגת מטרותיכם.
גם ביקור חטוף יכול לתרום להגברת הביטחון העצמי.

להשתמש ב-CommReady להרבה מצבים; ככל שתתאמנו יותר באפליקציה,
כך יהיה לכם קל יותר להשתמש בה.

משתמשים יקרים,
אני מקווה שאפליקציית CommReady תלווה אתכם לאורך הדרך ותהווה עבורכם חבר דיגיטלי, שיעזור לכם לצלוח שיחות מאתגרות. תרגול על בסיס קבוע יכול לעזור לכם להסתכל אחרת על סיטואציה לא נעימה, לשמור על איזון רגשי ולהביא להקלה.
בברכה,
חן גפן שלו

Terms of Use – CommReady

Effective from: 1.9.2020

 1. Introduction
  • The use of the app “CommReady”, a platform which, among other things, helps you deal with conversations by using certain Methods as defined below (the “App” or the “Service”) is in accordance to the following sections and terms of use (the “Terms”) including the Privacy Policy of the App and according to any applicable law. By using the App, You agree to be bound by the Terms.
  • The use of the App is restricted solely to legal purposes and is restricted to individuals who are legally qualified or corporations. You have to be at least 16 to use CommReady service. If you are younger than 18, please read through the Terms of Service and Privacy Policy along with your parent or legal guardian to understand eligibility before use. If your country or organization specifies a different age restriction (such as at least 18) as a condition of using this service, that restriction shall apply rather than the one above.
  • The purpose of the Terms is to regulate the relations between the operator of the App, Chen Geffen Shalev (the “Operator”) and any person and/or entity using and/or accessing the App and the Service of the Operator. By using the App, You agree to be bound by the Terms. If You do not agree with all or part of the Terms, please leave the App and refrain from any use of the App. The Operator reserves its right to terminate Your use of the App if You will not comply with any or all of the Terms.
  • The Terms determine Your aaccess to the App and will apply to any of Your use in the App including, but not only, use of data, content and services in the App or links to other sources of information and on any transmission of data and constitutes the legal basis to any of your actions and/or communications during any use of the App.
  • The Operator reserves its right to terminate Your use of the App if You fail to comply with any or all of the Terms and reserves its right to update the Terms from time to time at its sole discretion and without providing any prior notice. It is clarified that the binding terms will be the Terms available at the App at the time of Your use of the App. Therefore and prior to any use of the App, You are advised to read thoroughly the Terms and the Privacy Policy. If You do not agree with all or part of the Terms, please refrain from any use of the App.
  • The Terms constitute the entire agreement between You and the Operator and supersedes all prior and contemporaneous agreements, proposals or representations, written or oral, concerning its subject matter. In the event of any contradiction or inconsistency between the Terms and any content appearing in the App, the provisions of the Terms shall prevail.
  • It is clarified that the Operator reserves its right to change and/or terminate the activity of the App, fully or partially, at its sole discretion and without any prior notice or consent and You will not have any claims against the Operator in such case.
  • The Service is active and accessible at all hours of the day at every day, and You may use it at all times. However, the activity of the App may be interrupted from time to time due to errors which are not controlled by the Operator and/or due to maintenance reasons and/or due to any other reason, and You will not have any claims against the Operator in such case.
  • If You have any questions regarding the Terms and/or Privacy Policy, you may contact the Operator by email: info@commready.com. It is clarified that the Operator’s contact details and the Operator’s availability are subject to change at its sole discretion and without any prior notice or consent and You will not have any claims against the Operator in such case.
  • The Operator suggests, offers and/or recommends certain Methods for the purpose of assisting You with handling conversations. However, the final decision regarding any use of such Methods and the actual dealing with conversations is Yours, and therefore it is hereby clarified that the Operator is not liable for any communication between You and third parties which You contact using any Methods suggested by the Operator since the Operator serves solely as a service which helps its Users to prepare for conversations.

 

 1. Definitions

Content” means the App, online webpages, the sorting and display of information and any other illustrative form in the above and in mailings.

Service” means the App, the user account including its instructions, other related products and services, personal support service if provided, and any other modification and/or amendment of the above as may be made by the Operator from time to time under its sole discretion.

Methods” means methods regarding handling, initiating and dealing with conversations as offered by the Service.

Account” means the account opened by Your name in the App including Your registration or any other use of the Service without creating an account.

App Errors” means any interruption in the App’s availability due to reasons which are not directly controlled by the Operator.

You” or “Users” means, inter alia, individuals and entities authorized by the Operator to use the Service and Your employees, consultants, service providers, agents and/or third parties which You have business with.

Your Data” means all data and/or information in electronic form which You provide or as collected by the Operator in the App during Your use of the App.

 

 1. Liability and Limitation of Liability
  • The Operator solely suggests, offers and/or recommends certain Methods including with respect to conversations. However, the final decision regarding any use of Methods is Yours, and therefore it is hereby clarified that the Operator is not liable for any communication between You and third parties which You decide to engage using any of the Methods you have practiced during Your use of the Service.
  • The Operator reserves its rights to act against a User which will breach any of the Terms including, but not only, blocking the User’s access to the App and shutting down his Account without prior notice and under its sole discretion without refunding such User’s account in case of a breach, and the User will have no claims against the Operator in such case.
  • The Operator shall have no liability for any damage and/or direct or indirect punitive damages of any kind incurred to You resulting from Your use of the App and/or resulting from Your reliance on any Content and Service available in the App including any use of the Methods.
  • The Operator has no relation and/or connection to any of Your actions using the Service and the Operator is not liable for any of Your actions resulting from Your use of the Service and You will not have any claim against the Operator regarding any damage caused to You resulting from Your use of the Service.
  • The Operator does not warrant that all links available on the App, including links available on Mailings sent to You by the Operator, are active and/or will lead to an active App, and the existence of such link shall not be considered as any opinion, recommendation or advice regarding any content appearing in such link. In no case shall the Operator have any liability to You regarding such matter. Without derogating from the above, the Operator shall not be liable for any damages, direct or indirect, caused to You resulting from Your use and/or reliance on information and content appearing in any third-party webpages which their links may be available on the App.
  • The Services available on the App may be interrupted and/or may face errors. The Operator does not warrant that the App will be immune of any illegal access the Operator’s computers and/or any damages, errors, faults relating to hardware, software and/or communication line and/or any other damage which may be caused to the Operator and/or any of its providers. The Operator shall not be liable for any direct or indirect damage caused to You and/or any third party including to Your assets, including, but not only, any damage resulting from loss of information or content uploaded by You.
  • The information and Services available on the App may include inaccuracies or mistakes. The Operator does not warrant that or the Service will be uninterrupted or error-free or that the Service or the servers providing the Service will be virus-free or free from other harmful components. The Operator does not warrant that the use or the result of the use of the Service or the Methods will be accurate, correct and/or reliable in any manner.
  • You hereby agree that the Operator will not be liable for any unauthorized access to Your account.
  • The Operator has no responsibility for any of the Methods used by you in conversations since the Operator is solely a platform which assists You in engaging with other people in conversations, and it is Your responsibility to verify the correctness of Your use of the Methods prior to using them. It is Your responsibility to verify the details of Your tasks and any other use You make of the Service.
  • Should You breach any of the above, by negligence or on purpose, You will be held liable for any loss and damage incurred and/or may be incurred to the Operator which will have the right to terminate Your use of the App immediately and to block Your access to the App without prior notice and at the Operator’s sole discretion and You will have no claims against the Operator in such case. Furthermore, in such case You will indemnify the Operator, its employees, managers, shareholders and/or anyone on their behalf for all damage, loss, loss of profits, payment and/or expense caused to them including attorney fees and court fees.

 

 1. Intellectual Property
  • All intellectual property rights, including patent rights, copyright rights, moral rights, rights of publicity, trademark, trade dress and service mark rights, goodwill, trade secret rights and other intellectual property rights as may now exist or hereafter come into existence, are solely reserved to the Operator.
  • Without derogating from the above, the App, all the webpages of the App and their design, and all notices received by the Operator, including email messages, are solely owned by the Operator.
  • You may not copy, reproduce (except as noted above), publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative works from, sell or exploit in any way any of the content appearing in the App without the Operator’s prior and written consent.
  • You may use the Content solely for Your own personal use and not make any commercial use of the Content except for any use related to Your tasks. You may not use the Content for any other purpose including, but not only, for promoting, advertising and/or marketing commercial entities.
  • You warrant not to publish the Content or any part of it except as permitted in the Terms, and You warrant not to publish any product and/or output of information, whether tangible or intangible or in any other form, and You will copy and/or duplicate and/or create derivative works and/or modify and/or adapt the Content for publishing, advertising, displaying, performing, transmitting, broadcasting, making available to the public, selling and/or any other action without the Operator’s prior and written consent.
  • The ownership and the intellectual property rights of contents of third parties including images displayed in the App are owned by their proprietors and may be bound to any terms and third party licenses which were granted to the Operator (“Third Party Agreements”). The Operator does not claim any ownership of rights of such content and does not bear any liability for any such content available on the App. You hereby agree to be bound to any Third Party Agreements regarding Your use of the App, including any future changes to the Third Party Agreements.
  • The Operator respects all intellectual property rights of third parties and makes all efforts to not infringe rights of third parties. However, if rights of any third party were mistakenly infringed, please report such infringement to the Operator via email address: info@commready.com.

 

 1. Indemnification

You shall indemnify and hold the Operator and its predecessors, successors, parents, subsidiaries, affiliates, officers, directors, shareholders, investors, employees, agents, representatives, members and attorneys harmless from and against any and all losses, damages, costs and expenses (including attorneys’ fees) arising out of or relating to: (i) Your gross negligence or willful misconduct; and/or (ii) Your use of the App; and/or (iii) Your Data; and/or (iv) Your breach of these Terms; and/or (v) the use by You of any third party’s intellectually property, or any action or inaction by you that infringes or misappropriates the intellectual property rights of a third party or violates applicable law.

 

Use of Personal Information

 • The Operator respects the privacy of all users of the App. Information regarding use of Your information can be found in the Privacy Policy.

 

 

 1. Security
  • The App is protected and secured using advanced security tools which are intended to ensure safe and secure use of the App and to protect Your privacy. You hereby warrant that You will not act in any way that will interrupt the activity of the App including, but not only, theft of information of other users and breaching the security mechanisms of the App. The Operator will act against You in such case by any means permitted by law including blocking Your access and use of the App and taking legal actions against You in such case.
  • Should You breach any of the above, by negligence or on purpose, the Operator will have the right to block Your access to the App and You will indemnify the Operator, its employees, managers, shareholders and/or anyone on their behalf for all damage, loss, loss of profits, payment and/or expense caused to them including attorney fees and court fees.

 

 1. Term and Termination
  • This Agreement commences on the day You start using the App and continues until You refrain from any use of the App and the Operator’s services.
  • The Operator may at any time terminate this Agreement with You if: (i) You have breached any provision of the Agreement (or have acted in manner which clearly shows that You do not intend to, or are unable to comply with the provisions of the Agreement); and/or (ii) the Operator is required to do so by law (for example, where the provision of the Operator’s services to You is, or becomes, unlawful); and/or (iii) the provision of the Service is no longer commercially viable. In the case of each of (i) and (ii) of this section the Operator shall, where possible, give reasonable notice of such termination.
  • The Operator reserves its rights, at its sole discretion, to amend the Terms at any time by publishing such amendments in the App and notifying of such amendment. Any amendment will become into force immediately upon notifying of such amendment. Your continuation of using the App will be considered as consent to such amended terms.
  • The Operator reserves its rights to shut down the App or any part thereof for without providing any prior notice and in such case the Operator shall have no liability for any damage or loss caused to You or any other third party.
  • All terms of this agreement referring to intellectual property and limitation of liability shall survive any termination of this agreement.

 

 1. General Terms, Governing Law and Messages
  • This Agreement, including the Privacy Policy, constitutes the entire agreement between You and the Operator and supersedes all prior and contemporaneous agreements, proposals or representations, written or oral, concerning its subject matter. No modification, amendment, or waiver of any provision of this Agreement shall be effective unless in writing and either signed or accepted electronically by the party against whom the modification, amendment or waiver is to be asserted
  • The Account is personal and non-transferrable.
  • If You have any inquiries regarding the Terms, You may address the Operator via email address: info@commready.com.
  • The information and the Service is provided to the User on an as-is basis, and the User agrees that the Operator and its employees, officers, shareholders and/or anyone on the Operator’s behalf shall have no liability for any damages, direct or indirect, caused to You or to any third party on Your behalf resulting from Your use and/or reliance on information available on the App.
  • This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Israel. Each party consents to, and agrees that each party is subject to, the exclusive jurisdiction of the courts of Tel Aviv, Israel, for any litigation and/or dispute arising out of this Agreement.
  • All notices, permissions and approvals hereunder shall be in writing and shall be deemed to have been given upon 4 hours after sending an email with a confirmation of arrival provided that the Operator has not notified the sender that no message has been received.

Privacy Policy – “CommReady”

 Date: 27th April 2021

This privacy policy (the “Privacy Policy“) is an integral part of the terms of use and both documents should be read together.

CommReady App (the “Operator”) respects the privacy of its users. In order to improve the protection of the Users, the Operator publishes this Privacy Policy regarding how the Operator collects Your information from Your use of the App.

1.      General

 • As part of Your use of the App, You will be required to provide the Operator Your Such information is stored in the Operator’s database and is used, among other things, for internal purposes.
 • During Your use of the App or CommReady website, information regarding Your use of the App/Web pages may be collected including, pages you viewed and the duration of your visit in the App/Web Such information is statistic and does not identify You.
 • We value your That is why our service complies with the most up-to-date GDPR.

 

2.      Database and Use of Information

 • All collected information as stated above is stored in the Operator’s database (MongoAtlas). The Operator warrants to use such information according to the Privacy Policy and/or according to any applicable law and for the following purposes:

 

 • Enabling convenient and efficient use;
 • Manage Your Account;
 • Improve and enrich existing services and content;
 • Modify and/or remove existing services and content;
 • Enforce the Operator’s Terms;
 • Any other purpose detailed in the Terms and this Privacy

 

3.      Storing Information and Mailings

 • User details provided by You will be bound to the Privacy Policy, and You hereby agree that such information will be stored in the Operator’s databases for the following purposes:

 

 • Encouraging loyalty, research and analyzing of statistics, conducting surveys and any other use regarding registration to the App;
 • Internal uses including investigating complaints and/or reviews;

 • Operational marketing and statistical purposes including processing information and mailings for such purpose;
 • Providing services to You and ensuring fair and lawful

 

 • You acknowledge that You have no legal obligation to provide the Operator with such information and any providing of information is done at Your consent. Furthermore, the Operator may, for the above purposes, transfer such information which will not identify You, confidential or aggregative, regarding Your use of the App, to entities which are collaborating with the Operator’s activity and to any other entity which will provide services and benefits to the Users under the Operator’s sole

 

4.      Transferring Information to Third Parties

 

The Operator may transfer and/or share Your information in the following events and circumstances:

 

 • When You have permitted the Operator to transfer and/or share Your information;
 • When You violate the Terms of the App or act illegally;
 • To enforce the Terms or the Privacy Policy;
 • In response to a subpoena or similar investigative demand, a court order, or a request for cooperation from law enforcement or other government agency;
 • To establish or exercise the Operator’s legal rights;
 • To defend against legal claims; or as otherwise required by law. In such cases, the Operator may raise or waive any legal objection or right available to the Operator, in the Operator’s sole discretion;
 • When the Operator believes disclosure is appropriate in connection with efforts to investigate, prevent, report or take other action regarding illegal activity, suspected fraud or other wrongdoing;
 • To protect and defend the rights, property or safety of the Operator, its Users, employees or others;
 • In connection with a substantial corporate transaction, such as the sale of the Operator’s business, a divestiture, merger, consolidation, or asset sale, or in the event of

 

5.      Cumulative and Non-Personal Information

 

The Operator may use cumulative and non-personal information which the Operator collected as detailed above. The Operator may combine non-personal information which the Operator collected with non-personal information collected from other sources. Furthermore, the

Operator may share cumulative information with third parties including researchers, consultants, investors and advertisers for business analysis. For example, the Operator may report the number of visitors of the App. Such information is not personal and may be used in order to develop content and services which will assist the User and will adjust content and advertisement.

 

 1. Third-Parties
  • There are a number of places on the App where You may click on a link to access other apps/websites that do not operate under this Privacy Policy and are not related to the Operator including, but not only, links leading to social media Apps. These links may independently solicit and collect information, including personal information, from You and, in some instances, provide the Operator with information about Your activities on those
  • Every third party such as detailed above may have its own privacy policy describing its use of personal information, and such policy will regulate the use, handling and disclosure of such personal information of the User. Should You require additional information regarding any privacy policy of third parties, The Operator recommends that You visit these third-party Apps and read their privacy For example, we use Google Analytics tool for cumulative and non-personal information. Please follow Google Analytics privacy policy here: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#whycollect .
  • The Operator also uses the web analytics service Mixpanel, to obtain real-time data on the use of the App for internal and marketing purposes. For example – we would like to learn if our users tend to prepare for a conversation related to work or relationship issues. To Learn more about the information collected and how it is being used, you can review Mixpanel’s Privacy Policy, at https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/. Mixpanel maintains a native and active SOC 2 type II attestation and is Cloud Star Alliance (CSA) Star Level 1 Additionally, Mixpanel’s Cloud Service Provider Google regularly undergoes independent verification of security, privacy, and compliance controls against the following standards: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI DSS, HIPAA, CSA Star, FedRAMP and many others. For more information on how Mixpanel is obliged to maintain appropriate data protection levels enter the link: https://mixpanel.com/legal/mixpanel-security-questionnaire/.

 

7.      Your Choices About Collection and Use of Your Information

 • You can choose not to provide the Operator with certain information, but that may result in You being unable to use certain features of the App since such information is necessary in order to enable You to use the Service.

 

8.      Use of Cookies

 • The Operator uses various technologies to collect information from Your device and about Your activities while using the
 • The Operator automatically collects information from Your browser when You use the App. This information includes, but not only, Your IP address, Your browser type and language, access times, the content of any undeleted cookies that Your browser previously accepted from the Operator and the referring App address.
 • When You use the App, the Operator may assign Your computer or mobile device one or more cookies, to facilitate access to the App and to personalize Your online Through the use of a cookie, the Operator also may automatically collect information about Your online activity using the App, such as the web pages You visit and the links You click. Most browsers automatically accept cookies, but You can usually modify Your browser setting it to decline cookies. If You choose to decline cookies, please note that You may not be able to use some of the features offered on the App.
 • The Operator may use standard internet technology, such as web beacons and other similar technologies, to track Your use of the App. The information the Operator obtains in this manner enables the Operator to customize the services the Operator offers users of the App and to measure the overall effectiveness of the Operator’s content, programming or other

 

9.      Data Security

 • The Operator takes appropriate security measures (AWS Security Best Practices) for data security purposes to help prevent unauthorized persons from gaining access to Your personal However, no system can be completely secure. Therefore the Operator does not warrant that its services will be totally immune to any breaches of security and/or unauthorized access, including access to the data stored in the App.
 • The Operator inspects, from time to time, the data security of the App and performs modifications and upgrades accordingly in order to keep the App’s security. Nonetheless, the Operator will not be liable for any direct or indirect damage caused to You due to exposure of Your information by an unauthorized access to the Operator’s database and/or due to any negligence or act not controlled by the

 

10.   ‘My Summaries’ Feature and Other Locally Stored Data

 • The Data generated by the user during the use of ‘My Summaries’ feature is stored locally, on the user’s end device, under a designated folder as a PDF By using this feature, You agree and declare that You are the sole responsible for protecting this data, and to take the necessary precaution and measures to ensure that it is secured from any unauthorized access, accidental deletion or removal.

 • It is clarified that anyone with a remote or direct access to Your device or its files may be exposed to the information stored on it. The Operator takes measures to ensure the privacy of the users of the App and the security of the information, as specified in the Privacy Policy. However, the Operator is not responsible, nor can be held responsible, for any attempt of unauthorized access to the stored data, hacking or breaking into users’ devices, loss of information or data or part thereof, recovery thereof, backup of the information and so on. Also, the App will not store documentation or copies of the data (i.e., text files, images, audio or visual recordings, and so on) under the ‘My Summaries’ feature or any other locally stored

 

11.  Your Right to Browse Your Information

 • According to the Israeli Privacy Law-1981, every individual has the right to browse the information gathered on him and stored in the databases. An individual who found that his or her stored information is incomplete, inaccurate, unclear and/or updated may address the owner of such database and request the amendment and/or update and/or removal of his or her

You may address the Operator regarding such issue via email address: support@commready.com. Please note that these contact details and days and hours may change at the Operator’s sole discretion and without any prior notice or consent and You will not have any claims against the Operator in such case.

 • If such information of an individual is used for personal contact, he or she may request in writing and according to the law that such information will be deleted from the

 

12.  Changes to This Privacy Policy

The Operator may occasionally update this Privacy Policy. The Operator will notify You by sending an email to the email address You most recently provided the Operator and/or by prominently posting notice of the changes and will state at the heading of the Privacy Policy the date of change.

Fortuna Heading Text

Contact Us

We would like to hear your opinion about what did and what didn’t work for you.

Please send your feedback

info@commready.com

An interesting worldwide survey conducted on behalf of Dell Technologies found that Gen-Zers evaluate their IT proficiencies as high and are eager to work in a top cutting edge technology environment. 52% admitted they had the technical expertise employers want, yet there was uncertainty if they had the required soft skills. Only 43% of the people surveyed said they prefer communicating with their coworkers in-person over any other method. The worldwide increased awareness to youngsters’ mental health and well-being should involve personalized digital dialogue systems which by a touch of a finger will provide an individual with immediate emotional assistance and add an enlightening self-reflection of the user’s situation. Z-lennials will be able to operate these systems not only for emotional ease but also to try and overcome the difficulty of communicating face-to-face. The online digital road to the Generation Z’ers hearts can light the way to improving their offline communicating skills while relieving any related anxiety.

Think about a conflicting situation you have with another person which has been weighing on you. It could be a family member, your boss, a coworker, a neighbor, a close friend, or pretty much anybody. The bottom line is, this situation leaves you feeling distressed, uneasy, embarrassed, or confused. You are looking for an effective way to resolve the problem. You just need to talk to them about it, but you are apprehensive and not sure how to solve this conflict.
Mountains Mountains

The purpose of the demo is to help you prepare for that conversation. Once completed, you receive a summary that will reflect on the situation, making it easier for you to deal, while also relieving the emotional burden.

אל תתחילו שיחה לפני שאתם מוכנים עם COMMREADY

מכירים את ההרגשה הזאת שלפעמים אתם נמנעים משיחה מאתגרת משום שכל המצב הזה מכניס אתכם למתח ולבלבול?

 CommReady הוא צ’אט-בוט חדשני המסייע למשתמשים להתכונן לשיחות. כלי הכנה זה יאפשר לכם לנהל את התחושות והמחשבות שלכם. הוא יקצר את הזמן הנדרש לקבלת החלטה, ישפר את כישורי התקשורת שלכם ויעזור לכם לשמור על האיזון הרגשי תוך כדי הכנה לאתגר העברת המסר.

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

חשבו על המועקה שנקלעתם אליה בעקבות סכסוך או עימות עם אדם אחר. זה יכול להיות בן משפחה, מנהל ישיר, עמית לעבודה, שכן, חבר קרוב או כל אחד אחר.

DON’T START A CONVERSATION BEFORE YOU ARE COMMREADY

You know how you sometimes avoid a challenging conversation because you become too nervous or confused about the whole thing?

CommReady is an innovative chatbot companion that helps users prepare for conversations. This prep tool allows you to manage your emotions and thoughts. It shortens the time needed for decision-making, improves your communication skills and keeps you emotionally balanced while also preparing you for the challenge of getting your message across.

An App a Day Keeps the Doctor Okay

Medical school graduates take the Hippocratic Oath, which for centuries has been the physicians’ ethical code when treating patients.While graduates swear to uphold its modern version, many physicians…

Read More >

Think about a conflicting situation you have with another person which has been weighing on you. It could be a family member, your boss, a coworker, a neighbor, a close friend, or pretty much anybody.
Accessibility